Olet täällä

Oikeustulkkauksen rautaiset ammattilaiset

Toukokuussa juhlimme neljää oikeustulkkaukseen erikoistunutta viittomakielen tulkkia: Terhi Kalliomäki, Jenni Laine, Heidi Kangas ja Anitta Malmberg osallistuivat Diakin, Humakin, Helsingin yliopiston ja Tampereen yliopiston järjestämään 40 opintopisteen laajuiseen oikeustulkkauksen erikoistumiskoulutukseen. Ryhmässä oli viittomakielten tulkkien lisäksi eri puhuttujen kielten tulkkeja. Työn ohessa suoritettavaan monimuoto-opetukseen kuului lähiopetusta kerran kuukaudessa sekä itsenäisiä tehtäviä ja ryhmätehtäviä. Lähiopetuspäivät sisälsivät eri asiantuntijoiden (oikeus, maahanmuuttovirasto, rajavartiolaitos, tulli, poliisi ja lastensuojelu) luentoja ja paljon tulkkausharjoituksia eri teemoista.

Koulutuksen kautta varmuutta työhön

Heidi Kangas ja Terhi Kalliomäki olivat erittäin tyytyväisiä koulutukseen. Kummallakin on pitkä kokemus oikeustulkkauksesta, mutta koulutus antoi lisää varmuutta toimia oikeudessa ja oikeudellisissa tilanteissa. “Nyt tiedän paremmin, kuinka oikeuslaitos toimii ja mitkä ovat eri henkilöiden roolit oikeudessa. Pohjatieto antaa rauhaa keskittyä vain tulkkaamiseen. Ymmärrän myös, mitä kaikkea minun pitäisi tietää ja selvittää”, toteaa Heidi. Terhille koulutuksessa kirkastui erityisesti termistö sekä se, mitkä oikeudenkäynnin osat ovat sellaisia, joissa tulkin on ymmärrettävä kaikki, mitä puhutaan ja missä taas ammattilainen puhuu ammattisanastolla toiselle ammattilaiselle, jolloin ymmärtäminen on joka tapauksessa haastavaa kaikille asiaan vihkiytymättömille.

 

Katso juttu viittomakielellä!