Olet täällä

Asiakkaan tietosuoja

Päivitämme tietosuojaamme ja -turvaamme parhaillaan. Olemme saannet ulkopuolisen arvioijan tietosuojatilinpäätöksen 12.6. Sen mukaan henkilötietojen käsittely on Viassa EU:n säädösten mukaista. Täydennämme kotisivuille syksyyn mennessä EU:n edellyttämät tietosuojaselosteet ja kuvauksen henkilötietojen käsittelystä.

Liitteet: