Du är här

Terho

Grundkurs i stödtecken för vuxenstuderande

Grundkursens längd är 20 lektioner (à 45 min). En undervisningssession kan vara 2-4 timmar. Lektionerna består av fem delar: lektionens början, repetition, ny teori, nytt tema och avslutning. Kursplanen grundar sig på undervisning via olika kanaler som tar i beaktande elever som lär sig genom olika sinnen (hörsel, syn, känsel och rörelse). Grundkursens syfte är att eleverna:

  • förstår skillnaderna mellan de olika kommunikationsformerna
  • kan använda stödtecken i sitt arbete
  • vågar uttrycka sig med gester om tecknen saknas
  • lär sig vilka delar tecknen består av
  • lär sig att tolka teckenbilder

Undervisningsinnehållet består av: uppbyggnaden av tecken, presentation och hälsningar, artigheter, siffror, människor och familj, frågetecken, kulturskillnader mellan hörande och döva, mat, färger, tecken för beskrivning, rum och möbler, tidsuttryck, tecken för verksamhet, hälsa och sjukdomar och känslor.
Därtill har det planerats tid för undervisning i teman som grupper önskar sig.