Du är här

Hos mormor

Fortsättningskurs i stödtecken som familjegruppundervisning

I familjegrupperna får familjerna effektiv undervisning och barnen lär sig samma saker på ett avslappnat sätt tillsammans med mormor Viivi och sina vårdare. Familjer som använder teckenkommunikation och tidigare har deltagit i Kattklubben eller på annat sätt studerat tecken i ungefär samma utsträckning är välkomna att delta i Viittiö by. På kursen repeteras gamla tecken, nya tecken och användningssätt som stöd för talet inlärs med hjälp av olika lekar och spel. Barn och vuxna undervisas både skilt och tillsammans. Barnens undervisas av mormor Viivi. Material som stöder repetition hemma delas också ut. Kursens längd är 20 lektioner (à 45min). Fortsättningskursen repeterar och fördjupar teman som behandlats i Kattklubben: morgonsysslor, daghemmet, i affären, mat, hem och hobbyer, sjukdomar, yrken, trafik, marknader och fester.