Du är här

Arbetspraktik på Via

Önskar du få arbetspraktikplats där din handledare är professionell och du får ärlig respons för ditt arbete? Vi erbjuder årligen arbetspraktiker av olika längd.

För varje praktikant nämns en ansvarsperson. Med ansvarspersonen hålls handlednings- och utvecklingssamtalen. Praktikanten får ta del av olika slag av arbetsuppgifter. Under praktiktiden får den studerande ett användarnamn till Vias termbank.

Skriv en fritt formulerad ansökan där du berättar om dig själv samt om praktikens målsättningar och omfattning. Berätta även din önskan om tidpunkt och ort för praktiken. Tillägg din CV till ansökan. Av studeranden till teckenspråkstolkar förväntar vi oss ett tolkningsprov eller ett tecknat prov. Skicka din ansökan till harjoittelu@via-ok.net.

Ansökningstiden för tolkstuderandes praktik under hösten är öppet till slutet av april och praktik under våren är öppet ända till slutet av november. Andra praktikanter kan skicka ansökan även under andra tidpunkter.