Du är här

Arbeta på Via

Är du professionell inom teckenspråksbranschen, tolk eller lärare? Önskar du arbeta i ett säkert arbetsförhållande, i ett bra arbetssamfund där du har möjlighet att utveckla saker och dig själv? Om du svarade jakande kan du skicka en fritt formulerad arbetsansökan till en distriktschef.

I din arbetsansökan bör du berätta om din utbildning och dina kompetenser, därtill tillägg din CV. Om du ansöker om plats till teckenspråkstolk bör du tillägga ett tolkningsprov till din ansökan. Intyg kollar vi gärna sedan under arbetsintervjun. 

Öppna arbetsplatser

Vi är en inspirerande och säker arbetsplats. Vi har omfattande kollektivavtal för dem med månadslön och timbaserad lön (länk till kollektivavtalen). Vi satsar på fortbildning och arbetets kvalitet. Vi erbjuder våra arbetstagare lämpliga utmaningar och kollegialt stöd. Alla medlemmar i andelslaget och arbetstagare får vara med och påverka verksamheten. Vi möjliggör distansarbete, arbete på deltid och flexibilitet. Övergång från oss sker sällan vilket visar att man trivs här.

Vår verksamhet baserar sig på team som kommer överens om arbetsarrangemangen och träffas regelbundet. Därtill finns det gemensam tid under teamdagar, arbetardagarna och regelbundna utvecklingssamtal. Gemensam rekreation är uppfriskande i vardagen. Vias arbetstagare har tillgång till termbanken där det finns tusentals tecken som samlats vid sidan om tolkningsarbetet.