Rätt tolk på rätt plats!

Via befrämjar jämlikhet med att producera utmärkta tolknings- och undervisningstjänster. Givna löften hålls och Via är nära. Vi tar hand om om arbetstagarna och det syns i kvaliteten av tjänsterna.