Olet täällä

Tulkkaushinnasto

Tilaa tulkki 

 

Tulkkaushinnasto

Huom! Tulkkaus on alv-vapaata palvelua
Kaikista palveluista voi myös tehdä tarjouspyynnön.

1.7.2018 alkaen

Asioimistulkkaus

 • Normaali asioimistulkkaus 76 €/t/tulkki
 • Vaativan tason asioimistulkkaus 93 €/t/tulkki
 • Vieraskieliset tulkkaukset 100 €/t/tulkki
 • Oikeustulkkaus 120 €/t/tulkki

Minimilaskutus on yksi tunti, jonka jälkeen laskutetaan puolen tunnin tarkkuudella.

Vaativan tason asioimistulkkauksella tarkoitetaan mm. kongresseja ja seminaareja, tulkkausta poliisitoimessa, käännöstyötä vaativia tulkkauksia, väitöstilaisuuksia tai vastaavia, liittojen ja yhdistysten virallisia tilaisuuksia sekä juhlien virallisia osuuksia.

Yli kaksi tuntia kestävään yhtäjaksoiseen tulkkaustilanteeseen sekä vieraskielisiin tilanteisiin tulkkaus järjestetään pääsääntöisesti paritulkkauksena. Oikeustulkkaus järjestetään aina paritulkkauksena.

Etätulkkaus

 • 76 €/t/tulkki. 
 • Vieraskieliset etätulkkaukset 100 €/t/tulkki.
 • Vähimmäislaskutus etätulkkauksessa on puoli tuntia, jonka jälkeen laskutetaan 15 minuutin tarkkuudella.

Puhelintulkkaus

 • 30,00 €/alkava 15 min. 
 • Vieraskieliset puhelintulkkaukset 35,00 €/alkava 15 min
 • Asiakas maksaa puhelinkulut.

Matka-aika ja odotusaika

 • 16,00 €/t/tulkki

Matka- ja odotusajasta laskutetaan jokaiselta alkavalta vartilta. Matka-ajalta ei laskuteta ilta- tai viikonloppulisiä.

Hintoihin lisättävät lisät

 • Lauantaityö +25 % (0.00–24.00)
 • Sunnuntaityö +100 %
 • Iltatyö +25 % (klo 18.00–22.00)
 • Yötyö + 40 % (klo 22.00–06.00)
 • Lauantaina tai juhlapäivän aattona 18.00–24.00 välillä tehty työ lasketaan sunnuntaityöksi.
 • Opastuslisä + 15 % (kuurosokean asiakkaan opastaminen ja kuvailu)
 • Hälytysmaksu (virka-ajan ulkopuolella) 25 €/kerta. Hälytysmaksu laskutetaan, jos kyseessä on ns. hätätulkkaus virka-ajan ulkopuolella, ja tulkki hälytetään erikseen töihin.

Opiskelutulkkaus

 • 65 €/oppitunti/tulkki

Teoriatuntien tulkkaus ja näyttökokeet järjestetään paritulkkauksena. Hinta pitää sisällään normaalit lukujärjestyksen mukaiset oppitunnit (45 min) ja niiden osalta myös epätyypillisen työajan lisät. Opiskeluun liittyvistä opintomatkoista ja vastaavista sovitaan erikseen.

Vieraskieliseen ja kuurosokealle opiskelijalle tehtävään opiskelutulkkaukseen lisätään 15 % kielilisä.

Matkakustannukset

Matkakustannukset ja päivärahat laskutetaan julkisten liikennevälineiden tariffien mukaan tai kulloinkin voimassa olevan verohallituksen päätöksen mukaisesti.

Tilausten peruutusehdot

 • Peruutus vähintään kolme vuorokautta (72 t) ennen tilauksen alkua: laskutus 0 %
 • Peruutus vähintään 24 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 50 %
 • Peruutus alle 24 tuntia ennen tilauksen alkua: laskutus 100 %

Opiskelutulkkauksen irtisanomisaika on 30 vuorokautta.

Välityspalvelu

Tulkkien tilaaminen kauttamme on maksutonta.