Olet täällä

Terho

Tukiviittomien alkeiskurssi aikuisopiskelijoille

Tukiviittomien alkeiskurssin pituus 20 oppituntia (à 45 min). Opetusta voi olla 2–4 tuntia kerrallaan. Oppitunnit koostuvat viidestä osasta: tunnin aloitus, kertaus, uusi teoria, uusi aihe ja tunnin lopetus. Kurssisuunnitelma perustuu monikanavaiseen opetukseen, jossa huomioidaan kaikki eri aistikanavien (kuulo, näkö, tunto ja liike) kautta oppivat opiskelijat. Tukiviittomien alkeiskurssin tavoitteena on, että opiskelijat

  • ymmärtävät eri kommunikaatiomuotojen erot,
  • osaavat käyttää tukiviittomia työssään,
  • uskaltavat ilmaista itseään elein viittomien puuttuessa,
  • oppivat, mistä osista viittoma koostuu ja
  • osaavat tulkita viittomakuvia.

Opetussisällöt ovat viittoman rakenne, esittäytyminen ja tervehdykset, kohteliaisuudet, numerot, ihmiset ja perhe, kysymysviittomat, kuulevien ja kuurojen kulttuurierot, ruoka, värit, kuvailuviittomia, huoneet ja huonekalut, ajan ilmaiseminen, tekemistä ja toimintaa kuvaavia viittomia, terveys ja sairastaminen sekä tunteet.

Lisäksi on varattu aikaa ryhmän toivomien aihealueiden opettamiseen.