Olet täällä

Viittomat puheen tukena

Viittomat puheen tukena on yksi viittomakommunikaation muoto. Viittoessa käytetään viittomakielestä lainattuja viittomia puheen rinnalla. Viittomilla selvennetään puhuttua viestiä ja tehdään puhetta visuaaliseksi. Viittomien lisäksi hyödynnetään monipuolisesti ja mahdollisimman kokonaisvaltaisesti myös muita visuaalisia keinoja, kuten luonnollisia eleitä, ilmeitä ja osoituksia. Viittomat tukevat puheen ymmärtämistä ja tuottamista. Viittomien käyttö edistää puheen kehitystä ja mahdollistaa vuorovaikutuksen sekä tasavertaisen osallistumisen.

Kannustava, visuaalisen menetelmän hyväksyvä yhteisö luo mielekkään ja motivoivan ympäristön kommunikaatiolle ja vuorovaikutukselle. Viittomien käyttö puheen tukena ei sulje pois muiden kommunikaatiomenetelmien käyttöä. Usein eri menetelmät tukevat toisiaan.